LYRICS

Not all lyrics have been translated yet

Updated March 14, 2006

Puma (ep) - 1997
Veninde i vinden (single) - 1998
Kyst (album) - 1999
Det er mig der holder træerne sammen (album) - 2002
2 ryk og en aflevering / 2 Moves And A Pass / Kick'n'Rush (soundtrack album) - 2003
Samme stof som stof (album) - 2006
Songs only performed live
Cover songs
Collaborations

Note: The lyrics for "Kyst" and "Det er mig der holder træerne sammen" were also translated at the sites Always On The Run and Telescopic. I have used these for the basis of the translations below, but have altered them as some words were wrong and others not so good plus corrected some grammar - as well as adding multiple interpretations.
Furthermore I must admit that the English translations obviously don't have the flow and sonics of the original Danish lyrics and that they sound rather clumsy in English sometimes. These translations are word by word and do not take into account that they should sound well sung in English.


Puma (ep) 1997

Puma

Honningpelsen brænder
Og han trækker vejret
Puma med asfalt på de varme poter
Ind gennem landets hjerte - han trækker vejret
Nu brænder solen på støvets vej - han knurrer
Men sarte sarte trædepuder alt for tynde såler
Han behøver mild kølig sø og blid balsam
Træk vejret - vi går tættere - træk din ild


Puma

The honeyfur is burning
And he is breathing
Puma with asphalt on the warm paws
Through the heart of the land - he is breathing
Now the sun is burning on the road of dust - he is growling
With sensitive sensitive pads way too thin soles
He needs mild cool lake and gentle balm
Breathe - we move closer - pull your fire

Vindeltrappe

Vi er dem der rider blandt heste om natten
Jeg har set dig på din cykel fra bussen
Vindens gigantiske hove i dit hår
Hvis du gav slip nu ville du ikke falde
Men galopere igennem eftermiddagskyernes
Vindeltrappe


Spiral Staircase

We are the ones who ride among horses in the night
I have seen you on your bike from the bus
The wind’s gigantic hooves in your hair
If you let go now you would not fall
But gallop through the afternoon clouds’
Spiral staircase

Spindelvævssind

Nu drager solen mod sit skjul og tiden mørknes
Sort er natten - stjernene så klare
Mit spindelvævssind fyldes med edderkoppespind
Hører du ej natuglens skrig og ravnens vingeslag
Ser du ikke de nøgne grenes skønhed - træernes silhuet
Fyldes dit sind ikke med edderkoppespind
Efterår er tankernes tid - ude tuder vinden
Eller er det mon ulven fra mit edderkoppesind
Mit spindelvævssind fyldes med edderkoppespind

Er du min og ik kun
Over guldgulv under guldtag hvor vi danser
Hvor du danser rundt med mig
Jeg vender mig i mit spindelvævssind
Jeg ligger så godt - du må ikke hjælpe mig
Du må ikke flytte mig - jeg ligger så godt


Cobweb Mind

Now the sun goes off to its hiding place and the times darken
Black is the night - the stars so bright
My cobweb mind fills up with spiderweb
Don't you hear the night owl's scream and the stroke of the raven's wings
Don't you see the beauty of the naked branches - the silhouette of the trees
Don't your mind fill up with spiderweb
Autumn is the time of thoughts - outside the wind howls
Or is it the wolf in my spidermind
My cobweb mind fills up with spiderweb

Are you mine and not only / just
Over golden floor under golden roof where we are dancing
Where you dance around with me
I turn in my cobweb mind
I lie comfortably - you must not help me
You must not move me - I lie so comfortably

Veninde i vinden (single) 1998

Veninde i vinden

Et kort øjeblik over forgængerovergangen
Er du hos mig
Et kort øjeblik i isblomst igen
Jeg glider igennem dine overflader
Til det ikke længere gør ondt
Du dækker himlen med din flydende krop
Veninde i vinden


Girlfriend In The Wind

A short moment over the pedestrian crossing / crosswalk
You are with me
A short moment in iceflower again
I glide through your surfaces
Until it no longer hurts
You cover the sky with your liquid / floating body
Girlfriend in the wind

Note: the word "girlfriend" in this song is not meant in the romantic sense, but just as a "female friend".


Kyst (album) 1999
Sejler

Mågerne stod omkring dit skib
Da du lagde til kaj
Du sejler i mig
Du sejler i mig
Mågerne stod om dit skib

Brusende bølgende hav
Stormfulde sitrende sejl
Længselsfuld syndefuld stævn
Lukket og underfuld* favn

Du lå i havnen og ventede på mig
Men jeg blev på kajen
Du sejler i mig
Du sejler i mig
Sejler
Sejler
Du sejler
I mig

Note: 'Underfuld' is written as 'underfund' in the cd sleeve. That is a typo.

 

Sailor / Sailing

The seagulls were around your ship
When you came alongside the pier / quay
You are sailing in me
You are sailing in me
The seagulls were around your ship

Roaring wavy sea
Stormy jittery / quivering sails
Wistful sinful bow / stem
Closed and wonderful embrace

You were at the harbour waiting for me
But I stayed on the pier / quay
You are sailing in me
You are sailing in me
Sailing
Sailing
You are sailing
In me

Hjertebarn

Mit hjertebarn
Min synderinde
Fugtige lænker synger
Mellem grenene og den nedfaldne frugt
I den vilde have
I det tidlige lys
Hun forklæder sig
Og stjæler natten
Du har vel også set hende
I kabinettet
Det der hår om skuldrene
Har senere alene
Knækket sammen over bordet
Væltet vokset over
Med dine akavede arme
Ved tanken om linien
Fra ryg til hofte
I bilen
Hvor hun brækker sig


Heart Child

My heart child
My sinner / 'sinneress'*
Moist chains are singing
Between the branches and windfall / fallen fruit
In the wild garden
In the early light
She disguises herself
And steals the night
I guess you have also seen her
In the cabinet / boudoir
That hair around the shoulders
Has later alone
Collapsed over the table
Knocked over the wax
With your awkward arms
By the thought of the line
From back to hip
In the car
Where she vomits / throws up

Note: * Female

 

Vindeltrappe

Vi er dem der rider blandt heste om natten
Jeg har set dig på din cykel fra bussen
Vindens gigantiske hove i dit hår
Hvis du gav slip nu ville du ikke falde
Men galopere gennem
Eftermiddagskyernes
Vindeltrappe


Spiral Staircase

We are the ones who ride among horses in the night
I have seen you on your bike from the bus
The wind’s gigantic hooves in your hair
If you let go now you would not fall
But gallop through
The afternoon-clouds’
Spiral staircase

Gå ind i lyset

Hun sagde til mig
Det bliver bedre dag for dag
Og hun sagde til mig
Tag min hånd og kom med
Gå ind i lyset
Som myggesværmen


Walk Into The Light

She said to me
It gets better day by day
And she said to me
Take my hand and come with me
Walk into the light
Like the swarm of mosquitoes

Vinterbørn

Hun taler med englene
Og kaster flammer
Fra sine hænder
Men vinterbørnene ser hende ikke
De leger bag øjets skygger
I hvidt lys


Winter Children

She speaks with the angels
And throws flames
From her hands
But the winter children does not see her
They play behind the shadows of the eye
In white light

Ingenting hos mig

I vores gård
Inde mellem husene
Findes længslerne
Inde mellem husene
De driver de sukker
De siler ned
Ingenting hos mig

I vores gård
Ovre bag gardinerne
Findes glæderne
Ovre bag gardinerne
Med babygråd og nøgne kroppe
Med barnehvin og elskovssukke
Ingenting hos mig


Nothing With Me / Nothing By My Side

In our yard
Between the houses
Are the yearnings
Between the houses
They drift they sigh
They pour down
Nothing with me / nothing by my side

In our yard
Over behind the curtains
Are the joys / pleasures
Over behind the curtains
With baby weeping and naked bodies
With children squeals and sighs of love
Nothing with me /nothing by my side

På disse kanter

Instrumental


In These Parts / Around Here

Instrumental

Fugle og ild

Jeg ligger på taget af pastel parcel
Og slikker regn og lyn
Luften er rå

Elektriske træer med mørke under
Lunder mod teglsten
Luften er rå

Der er fugle og ild nok
Vælg et par vinger og
Lad os flyve til himmels


Birds and fire

I lie on the roof of pastel plot
And lick rain and lightning
The air is raw

Electric trees with darkness under
Lungs against tiles
The air is raw

There are birds and fire enough
Choose a pair of wings and
Let us fly skywards

Syng hvide nat

Instrumental


Sing White Night

Instrumental

Sylfiden

En sylfide på disse kanter
Kroppen synger i bølgernes brøl
Hudens duft er en evighed
Når du bøjer dig mod
Blå øjne blå mund blå bryster
En strandvasker mod dine kyster
Turister og lokale kan se
Liget af en elskerinde
Gennem dit blege ansigt


The Sylph

A sylph in these parts / around here
The body sings in the roar of the waves
The scent of skin is an eternity
When you lean towards
Blue eyes blue mouth blue breasts
A body washed ashore on your shores
Tourists and locals can see
The body of a mistress
Through your pale face

Kyst

Sandets våde kys
Over os himlen
Duftende våde kys
Over os himlen
Hvor rovfuglene
Smidigt skriger
Voldsomt kredser
Over bølger
Vil vi være
Sandede fiskede frugtede
Råt kød mod hinandens
Tænder og drømme
Røntgenbilleder
Af frodighed
Hvis du giver mig lov


Coast / Shore

The wet kiss of the sand
Above us the sky
Fragrant wet kisses
Above us the sky
Where the birds of prey
Screaming supplely / lithely
Violently circling
Above waves
We will be
Sanded fishing fruity
Raw meat against each others
Teeth and dreams
X-ray pictures
Of vigour / lushness
If you will allow me

Det er mig der holder træerne sammen (album) 2002
Det er mig der holder træerne sammen

Det er mig
Der holder træerne sammen

Det er mit sind
Der holder byen tåget

Det er mig
Der flyder koldt på bunden af åen

Det er mig
Der holder fuglehjerterne igang

Det er mine skridt
Der holder dig gående

Det er mine fald
Når bilerne koliderer

Det er mig
Under dækkene

Det' min dirren
Der sitrer i koglerne, raklerne

Det er mine suk
Der drypper i parken

Det er mig
Når vinden kysser under din frakke


It is me who keeps the trees together

It is me
Who keeps the trees together

It is my mind
That keeps the city foggy

It is me
Who floats cold at the bottom of the stream

It is me
Who keeps the bird hearts beating / going

It is my steps
That keeps you going / walking

It is my falls
When the cars collide

It is me
Under the tires

It is my trembling
That quiver / jitter in the cones, the catkins

It is my sighs
That drip in the park

It is me
When the wind kisses beneath your coat

 

Plantage

(Danser så stille
I salenes tom
Nikker imod glas)

Udenfor gror plantagen
Stammernes sagte hvisken
Krystallernes kant

Og tiden er sprød
En due med dunkende hjerte
Når der standses og lyttes

Til planternes drømme derude
Der lister ind under sømmen
Og stoffets knitren mod gulvet

Note: The words in brackets are written in the cd sleeve, but are not sung.


Plantation / Orchard

(Dancing so slowly
in the hall's empty
Nod against glass)

Outside the plantation / orchard grows
The gentle whisper of the trunks
The edge of the crystals

And the time is crispy
A pigeon with a pounding heart
When one stops and listens

To the dreams of the plants out there
That slips under the hem / seam
And the rustle of the the fabric against the floor

Mission

Det ligner mod
Men er det ikke
Mest af alt ønsker jeg mig
En mission

Jeg ligger lavt
Jeg er langt ude
Jeg går så langt jeg kan
Jeg går igennem
Jeg går hele vejen

Det ligner mod
Men er det ikke
Det er noget at leve for
En mission

Jeg overvinder
Jeg overkommer
Jeg kysser katastrofer

Det ligner mod
Den sang når jeg angriber
Det er noget at dø for
En mission


Mission

It looks like courage
But it is not
Most of all I wish for
A mission

I'm lying low
I'm far out
I go as far as I can
I go through
I go all the way

It looks like courage
But it is not
It's something to live for
A mission

I overcome / conquer
I manage / overcome
I kiss catastrophes

It looks like courage
That song when I attack
It is something to die for
A mission

Ride

Silende regn
Da riderne kom
Og bortførte mig

Over fjorden
Over gråt vand
Over stejle skrænter
Med grus jordskred

Blafrende hud
Hænger i tjørnekrattet
Ved indgangen til fjeldet

Kom ride flyv mig
Kom ride fang mig nu
Kom ride flyt mig
Kom ride find mig nu


Kittiwake

Pouring rain
When the kittiwakes came
And abducted me

Over the fiord / inlet
Over grey water
Over steep slopes
With gravel landslide

Flapping / fluttering skin
Hanging in the whitethorn thicket / scrub
By the entrance to the mountains

Come kittiwake fly me
Come kittiwake catch me now
Come kittiwake move me
Come kittiwake find me now

Note: A kittiwake is a certain species of seagull. 'Ride' should most likely not be translated as 'riding' - as in a previous translation on this page. Special thanks to Sven Lange of the Zoological Museum, Amsterdam.

 

Byen Driver

I dag har jeg klædt mig
I silke og begær
I dag har jeg set os
I vinduet
På bordet
Opad gadedøren

Byen driver
Af vor elskov


The City Is Soaked / The City Is Floating

Today I have dressed myself
In silk and desire
Today I have seen us
In the window
At the table
Up the front door

The city is soaked / The city is dripping
By our love / With our love

Note: The Danish word 'driver' means 'floating', but this use seems to mean the city is floating with their love. Like the city is soaked in it and hence dripping with it.


Batteri Generator

Snevejr gør noget ved folk
Det er ikke til at sige hvad det er
Når man vågner op i kraner
Og verden er hvid

Kabler skal lige rettes til
Motorer justeres
Alt omkring funkler og glitrer
Batteri generator

Og ingenting er længere for sent
Man kan nå at være tro
Man kan nå at være utro
Man kan leve lidt alligevel


Battery generator

Snowy weather does something to people
It is difficult to tell what it is
When you wake up in cranes
And the world is white

Cables need to be corrected
Engines adjusted
Everything around (you) sparkles and glitters
Battery generator

And nothing is any longer too late
One can still be faithful
One can still be unfaithful
One can still live for a bit anyway

Legesag

Ikke andet end en legesag
Så simpel og sexet
Når jeg bliver væk og bliver bange
Du studerer mine stumper
Du pirker i det åbne
Du slikker på min sjæl
Du gnasker i min puls

Du er ikke andet end en stodder
Så kravlende et kryb
Så grådig en løgner
Jo jo det var mægtigt
Det var fint fint
Forsvind og kom aldrig igen
Usling

Jeg kender din slags
Skygger der lokker og vil ha
Uhøflige uhøflige skygger
Aner ikke hvad der er puttet i maden
Hvem venter i mørke trappegange
Det er ligemeget nu
Alle ved jeg er syg af længsel

Ikke andet end
Månesyg og sær
Jeg er træt af folk
Der bare forlader mig
Alt for håbløst håbefuld
Heromkring er fare og undergang
Heromkring sker ikke en skid


Plaything / Toy

Nothing but a plaything / toy
So simple and sexy
When I disappear and get scared
You study my fragments
You poke in the open
You lick on my soul
You munch on my pulse

You are nothing but a bastard
Such a crawling creep
Such a greedy liar
Yeah yeah it was marvellous
It was fine fine
Go away and never come back
Wretch

I know your kind
Shadows that tempt and want
Rude rude shadows
Have no idea what is in the food
Who awaits in the dark staircase
It doesn't matter now
Everyone knows that I am sick with longing

Nothing else but
Moon struck and strange / peculiar
I'm tired of people
Who just leave me
Way too hopelessly hopeful
Hereabouts there is danger and destruction / peril and ruin
Hereabouts not a damn thing happens

Note: The word "toy" doesn't quite cover it, because what is meant is that it's a woman treated badly by someone else - and not a plastic car from a children's toy store.


Lenin

Instrumental


Lenin

Instrumental

Om vinteren

Om vinteren
Kusken har sorg i tasken under sædet
Jeg er lidt for sen og forhastet
Om vinteren

I kabinen
Kan man sidde på hynder af stiv brokade
Eller rulle sig sammen på det lille gulv
Om vinteren

Mørket falder på ruder og læber
Dyrene derude hiver efter vejret
Der er en jeg søger
Om vinteren

Og måske har jeg givet op
Endnu før jeg tog afsted
Men måske var jeg lissom drevet
Af for mange søvnløse nætter
Af den skøre uro der aldrig helt forsvinder
Om vinteren

Helt stille
Prøver af holde natten borte
Selvom det for sent
Ville jeg så gerne du skulle være stolt af mig
Om vinteren

In the winter

In the winter
The driver* has sorrow in the bag under the seat
I'm a little too late and rash / hasty
In the winter

In the cabin
You can sit on cushions of stiff brocade
Or curl up on the tiny floor
In the winter

The darkness falls upon windows and lips
The animals out there are gasping for breath
There is one I search
In the winter

And maybe I have given up
Even before I set out
But maybe I was kind of driven
By too many sleepless nights
By the crazy restlessness that never quite disappears
In the winter

All quiet
Trying to keep the night away
Even though it's too late
I so much wanted you to be proud of me
In the winter

Note: * A 'kusk' is a driver of a horse-drawn carriage (coachman?).


2 ryk og en aflevering / 2 Moves And A Pass / Kick'n'Rush (soundtrack album) - 2003
Det er mig der holder træerne sammen

Det er mig
Der holder træerne sammen

Det er mit sind
Der holder byen tåget

Det er mig
Der flyder koldt på bunden af åen

Det er mig
Der holder fuglehjerterne igang

Det er mine skridt
Der holder dig gående

Det er mine fald
Når bilerne koliderer

Det er mig
Under dækkene

Det' min dirren
Der sitrer i koglerne, raklerne

Det er mine suk
Der drypper i parken

Det er mig
Når vinden kysser under din frakkeNOTE: All lyrics above have been corrected. I still need to go through the ones beneath

 

It is me who keeps the trees together

It is me
Who keeps the trees together

It is my mind
That keeps the city foggy

It is me
Who floats cold at the bottom of the stream

It is me
Who keeps the bird hearts beating / going

It is my steps
That keeps you going / walking

It is my falls
When the cars collide

It is me
Under the tires

It is my trembling
That quiver / jitter in the cones, the catkins

It is my sighs
That drip in the park

It is me
When the wind kisses beneath your coat

Skøre som glas

Coming later.


Fragile as glass

Translation on the way.

Lonesome Lustrup

Instrumental


Lonesome Lustrup

Instrumental

Note: Lustrup is the name of the town in which the movie is set.


Sacred Land

I hope you understand
That this is sacred land
I doing the best I can
To make you hold my hand
And lead me safe into this
As a trespassing (man?)

'Cause I'm falling in love with you
'Cause I'm falling in love with you
And now I want to know
If you feel it too

So that was what she said
We lay down on her bed
And the sky was turning red
Mmmmm
I held her close in my arms
When I told her my secret

I'm falling in love with you
I'm falling in love with you
And now I want you to know

'Cause I'm falling in love with you
'Cause I'm falling in love with you
And now I want to know
If you feel it too


Sacred Land

Note: Original is in English

Lustrup City Lights

Instrumental


Lustrup City Lights

Instrumental


Lovely Lustrup

Instrumental


Lovely Lustrup

Instrumental

Leaving Lustrup

Instrumental


Leaving Lustrup

Instrumental

Mathilde (Valsch med mig)

Mathilde vals med mig
Mathilde vals med mig
Der er meget mere i verden
End to ryk og en aflevering
Der er meget mere i verden
End to ryk og en aflevering
En aflevering
En aflevering

Mathilde vals med mig


Mathilda (Waltzzz With Me)

Mathilda waltz with me
Mathilda waltz with me
There's much more in the world / to the world
Than two moves and a pass
There's much more in the world / to the world
Than two moves and a pass
A pass
A pass

Mathilda waltz with me

Gun City Rider

Gun City Rider

Vocals with no particular words


Det der mur-noget

"...Ses lige pludselig" (dialog fra filmen)


That Wall-Thing

"...See you around" (movie dialogue)

Samme stof som stof

Pilot

Jeg var din
hemmelige brud
Usynlig og næsten usårlig
i din maskine

Du var min
pilot
Så pur når du skar himlen op
under al radar

Vi var ingen andres
Ingen andre
Så mine blonder i instrumenternes
bløde blus

Vi var som ingen andre
Den tomme luft
bærer endnu dit mærke
Dine perfekte snit lagt i ilt

 

Pilot

Translation on the way.

Den her sang handler om at få det bedste ud af det

På besøg hos onkel
Læderstol i det private bibliotek
Skal hun lære at dy sig?
Skal hun lære at te sig?
Ja hun skal ja hun skal
Onkel bøjdiginderoverher
Åh hjerte åh mund
Svulmende blussende
Belysning Hitchcock
En lille bokser
Der danser graciøst bum bum bum
H
åndsæbe
Og flossede fingre
Angorasweater
Og der er kun den hårde måde
Snavs til ynde
Træthed til disciplin
Tranformation af
Et landskab der krakelerer
Byer der styrter i grus
Børn der ikke vågner igen

 

This song is about making the best of it

Translation on the way.

Tindrer

Vi tindrer vi raser
Vi gløder vi
Slår os ikke ned
Falder ikke til ro

Vi er gale
Og fine
Skøre som glas
Som parfurmeret papir

Vist

Vi mister
Hinanden
Og kan ikke klare det
Og kommer aldrig over det

Fortabes
Begraves
I fremmede byer
Men husk vi er stadig i live

Vist
Er vi det

 

Sparkles

Translation on the way.

Heftig

Ensomheden er den heftigste affære jeg har haft
At spendere en slags aftener med langsom badning
At betro sig til lagner og linned
At forføre sig selv og finde
Selskab i spejle derinde
Tar de også tøjet af og vil det hele
Dystert dygtigt

 

Awesome / Heavy

Translation on the way.

Panterplanker

Instrumental.

 

(Translation on the way)

Instrumental.

Af samme stof som stof

Rawlplugsformede er illusionerne
De skruer sig ind og man bruger dem
Til at få verden til at blive hængende på væggen
Længselsformet er væggen
Med planteplanker under
(Plotpanter)
Af samme stof som stof

Sirupsbetrukne er instinkterne
De danner karavaner af vaner og man bruger dem
Til at få tiden til at gå og gå i stå
Til at få livet til at glide ned
Man glider imellem paralelle nøglehuller og knaphuller
(Sukkersmuds)
Af samme stof som stof

 

Of Same Matter As Matter / Of Same Fabric As Fabric

Translation on the way.

Film og omvendt

Min elskede
Hver aften med dig en afsked
Hver morgen øm og død
En forveksling
Minder og film og omvendt
T
ilgiv mig
At jeg har levet kun for din sult
Som jeg også tilgiver
At jeg elsker dig
I
ngen straf
Selvom du tvinger mig
Til at tage dig
Med ned i mørket og
Opdage dig helt dernede
Hvor jeg er

 

Film And The Other Way Around

Translation on the way.

Mere af det samme og meget mere af det hele

Instrumental.

 

More of the same and much more of everything

Instrumental.

Siamesisk

Bag alle lukkede døre i et hus fuld af gåder
Spiser støv drikker mudder
G år hvor genfærd ikke tør gå
Så såre siamesisk er alle tankene sluppet op
Intet kan stille den hunger

 

Siamese

Translation on the way.

Liste over sande venner og forbilleder

Instrumental.

 

List of True Friends and Rolemodels

Instrumental.

Palads

Paladset er frosset til det inderste af stjerne
perle is
Vinduerne er dækket af rim og remser
Enhver der våger sig ud bliver kørt over 3 gange

Og når frem pakket med glemsel
Og når frem mere halve end hele
Og ved ikke hvorfor de kom

Og under tunge dyner drømmes om alskens instekter
Om klæbrige klistrede knitrende vinger
Om ikke at skulle holde ud

 

Palace

Translation on the way.

Slå sorte hjerte

Englene sitrer og vindene hvisker farvel
Tapeterne bølger og folder sig i feber
Lagnerne smykker sig kinesisk og ånder tungt
Når du går med mig ned

Slå mit sorte hjerte
Syng min hvide nat

 

Beat Black Heart

Translation on the way.

Songs only performed live

Super

Coming later.


Super

Translation on the way.

Skybrud

Coming later.


Cloudburst

Translation on the way.

I en drøm om vilde heste

I en drøm om vilde heste
Og små piger
Med håret i hvide flammer
Lægger du mig ud
På havet
Glider over mig som en sky
Kaster mig ud i horisonten
Bare for at se mine øjne skifte
Til en mørkere nuance
I en drøm om vilde heste
Er du en fugl
Fanget i bølgerne
Våde vinger der ikke vil bære
Og små piger
Med håret i hvide flammer
Kan ikke løfte dig
For du er tung tung
Af længsel

Note: Text taken from scans of handwritten lyrics sheets on the offical Under Byen website.


In A Dream About Wild Horses

In a dream about wild horses
And little girls
With their hair in white flames
You put me out
On the ocean
Slide / glide over me like a cloud
Throw me out into the horizon
Just to see my eyes change
To a darker shade / nuance
In a dream about wild horses
You are a bird
Caught in the waves
Wet wings that will not support
And little girls
With their hair in white flames
Cannot lift you
You are too heavy heavy
From longing / yearning

Palads

Paladset er frosset til
Vinduerne dækket helt til
Enhver der vover sig ud
Bliver kørt over tre gange

Paladset er frosset til
Vinduerne dækket helt til
Enhver der vover sig ud
Bliver kørt over tre gange
Og når frem pakket med glemsel
Og når frem mere halve end hele
Og ved ikke hvorfor de kom

Og under tunger dyner
Drømmes om klæbrige klistrede knitrende vinger
Og om ikke at skulle holde ud

Note: Text taken from scans of handwritten lyrics sheets on the offical Under Byen website.


Palace

The palace is frozen shut / over
The windows are all covered
Anyone that dares to venture out
Will be run over three times

The palace is frozen shut / over
The windows are all covered
Anyone that dares to venture out
Will be run over three times
And reaches the destination packed with oblivion
And reaches the destination more half that whole
And doesn't why know they came

And under heavy covers / quilts
Dreaming of sticky gooey crackling wings
And of not enduring

Films Jeg Har Set / PortPolis Del 2 / "Pat 1"

Min elskede
Hver aften med dig er en afsked
Min elskede
Hver morgen vågne øm og død
Og forveksler minder med
Film jeg har set
Tilgiv mig
At jeg har levet kun for din sult
Som også jeg tilgiver
At jeg elsker dig
Jeg vil ikke straffe dig
Selv om du tvinger mig til
At ta' dig med ned i mørket
Og opdage dig helt dernede
Hvor jeg er

Note: The lyrics were written in the PortPolis information flyer and on this page they have been adjusted a bit to fit the live version.
The fact is that setlist have had "Films" on them with an 's' and is grammatically wrong in Danish. But it might be a little joke just for the setlist - maybe even referring to their labelboss' band TV-2 who also wrote "films" in a Danish song lyric once. But of course that is just guessing.
Furthermore it seems the band have been practising a bit of humour on their setlists. "Pat" is the Danish word for "tit" or "breast" and the PortPolis songs (2 & 4) have had all sorts of different names on the setlists - all titles having something to do with "pat" (like "Lill-Babs" = the name of a Swedish actress, but also kind of Danish for "small tittie").
Now it seems PortPolis Part 2 has gotten the working title "Films jeg har set" - more in tune with the lyrics.


Films I Have Seen / PortPolis Part 2 / "Pat 2"

My beloved
Every night with you is a farewell
My beloved
Every morning waking tender/sore and dead
And mistake/confuse memories with
Films I have seen
Forgive me
That I have only lived for your hunger
As I also forgive you
That I love you
I will not punish you
Even though your force me into
Taking you with me down into the darkness
And discover you down there
Where I am

Pat 1 / PortPolis Del 4 / "Lill-Babs" / Uden titel

Coming later.


PortPolis Part 2 / Untitled

Translation on the way.

Feber

Coming later.


Fever

Translation on the way.

Slå Sorte Hjerte / Englene Sitrer

Coming later.


Beat Black Heart / The Angels Are Jittering

Translation on the way.

Coversongs

Povl Dissing: Hvor er man henne?

Lillebitte blir man når man sover,
blød og lille som en kat man selv har fundet.
Når man ligger med sin dyne over
blir man pluds´lig borte og er helt forsvundet.
Hvor er man henne når man er borte
og hvor er man henne når man sover hen?
Det er svært at forstå når man ikke forstår det,
for om morgenen er man der altid igen.

Lillebitte blir man når man drømmer,
varm og lille som et lys der står og brænder.
Søvnen lister ud i alle lemmer
og så pluds´lig er man en man ikke kender.
Hvor er man henne når man er borte
og hvor er man henne når man sover hen?
Det er svært at forstå når man ikke forstår det,
for om morgenen er man der altid igen.

Note: This is the original poem "Lillebitte" by Halfdan Rasmussen later sung by Povl Dissing. Under Byen seem to have made a few very small changes.


Povl Dissing: Where Are You? / Where Are One?

Very tiny you become when you sleep,
Soft and small like a cat you have found yourself.
When you lie under the your cover / quilt
suddenly you have disappeared and is all gone.
Where are you when you are gone
and where are you when you are sleeping?
It's difficult to understand when you don't understand it
because in the morning you're always back again.

Very tiny you become when you dream
warm and small like a candle that is burning
Sleep tiptoes out into all the limbs
and suddenly you are someone you don't know
Where are you when you are gone
and where are you when you are sleeping?
It's difficult to understand when you don't understand it
because in the morning you're always back again.

Note: Admittedly not a perfect translation. Suggestions for improvements are welcome.

TV-2: Kalundborgbåden

På Kalundborgbådens agterdæk
forefindes morskabsautomater
et populært
et populært
et populært
tidsfordriv


TV-2: The Kalundborg Ferry

On the Kalundborg Ferry's stern / quarterdeck
amusement vending machines* are available
a popular
a popular
a popular
pastime / way to pass the time / way to waste your time

Note: 'Morskabsautomater' may mean arcade games or older such machines, but with this Danish word it preserves its ambiguities. Plus it's more fun to pronounce. :-)


D:A:D: Sleeping My Day Away

Mumbling goodmorning & raising my head
A bad breath kiss to my pillow pet
I take a look at the day turns & stay in bed
Open my eyes when the day have died
I turned the world and I slept allright
Now my daymare is over I zip my jeans tight
Oh lord won't you bless this night...

From the pale lips of a youth who lay
I'm sleeping my day away
And when the night comes to the city I say:
I'm sleeping my day away
Yeah! With my pale lips in the pillow I say:
I'm sleeping my day away
After dark is the game I play
I'm sleeping my day away I'm sleeping my day away

When my dreams begin I'd be proud to be letting you in
With a smile on my face I guide our dreamboat in
So if you wanna travel along with me
You better sleep tight the rest of the day
You see I could be a sleeper it's not rest I lack
'Coz I hit the sack when the suns coming back

From the pale lips of a youth who lay
I'm sleeping my day away
And when the night comes to the city I say:
I'm sleeping my day away
Yeah! With my pale lips in the pillow I say:
I'm sleeping my day away
That after dark - is the game I play
I'm sleeping my day, I'm sleeping my day, I'm sleeping my day
I'm sleeping my day away
I'm sleeping my day away
Yeah! Now I've turned the world around yeah! I did it again
I'm sleeping my day away
And now I have to wear my shades down sleepers lane
I'm sleeping my day away
Yeah! All the good people have gone to bed again
I'm sleeping my day away
'Coz the devil's at work inside my brain
I'm sleeping my day away I'm sleeping my day away
I'm sleeping my day away I'm sleeping my day away away...


D:A:D: Sleeping My Day Away

Note: Original is in English

Totmacher

In Hannover an der Leine
Neue Strasse Nummer acht
Hat der Massenmörder Haarmann
Viele Menschen umgebracht
Warte warte nur ein Weilchen
Dann kommt Haarmann auch zu Dir
Mit dem kleinen Hackebeilchen
Macht er Hackefleisch aus dir

Aus den Kopft da macht er Sülze
Aus dem Bauch da macht er Speck
Aus dem Arsch da macht er Schinken
Und das anderes schmeißt er weg
Warte warte nur ein Weilchen
Dann kommt Haarmann auch zu Dir
Mit dem kleinen Hackebeilchen
Macht er Hackefleisch aus dir
Und dir

Und dir

The above is Under Byen's live version, while the one below is a version found on the internet:

In Hannover an der Leine,
Rote Gasse Nummer acht
Wohnt der Massenmörder Haarmann,
Der die Leute umgebracht.
Aus den Augen macht er Sülze,
Aus dem Arsch da macht er Speck
Aus dem Darm da macht er Würste,
Und den Rest den schmeißt er weg.
Haarmann hat auch ein Gehilfen,
Kranz heißt dieser junge Mann
Und der lockte mit Behagen,
Viele junge Männer an.
Warte warte nur ein Weilchen,
Dann kommt Haarmann auch zu Dir
Mit dem Hacke-Hackebeilchen,
Macht er Hackefleisch aus dir

Notes: Totmacher is a German traditional.


The Deathmaker

In (the city of) Hanover by the (river) Leine
Neue/New Street number eight
The massmurderer Haarmann
Killed many people
Just wait wait a little while
Then Haarmann will also come for you
With his little hatchet
And make mincemeat out of you

From the head he makes headcheese/brawn
From the belly/stomach he makes bacon
From the butt he makes hams
And the rest he throws away
Just wait wait a little while
Then Haarmann will also come for you
With his little hatchet
He makes mincemeat out of you
And you

And you
In (the city of) Hanover by the (river) Leine,
Rote/Red Street number eight,
Lives the massmurderer Haarmann,
Who killed many people.
From the eyes he makes headcheese/brawn,
From the butt he makes bacon
From the bowels he makes sausage,
And the rest he throws away.
Harmaan also had a helping hand,
Kranz was the name of this young man,
He seduced with great pleasure,
Many young men.
Just wait wait a little while,
Then Haarmann will also come for you,
With his little hatchet
He makes mincemeat out of you

Leonard Cohen: Jeg er din mand
(Under Byen's Danish version)

Ønsker du en elsker
Vil jeg gøre hvad som helst for dig
Skal det være anderledes
Vil jeg maskere mig

Vil du ha en bokser
Stiller jeg op
Vil du lege doktor
Undersøger jeg din krop
Vil du ha en der fører dig
Eller vil du forføre mig
Du ved du kan

Har du brug for hvile
Styrer jeg for dig
Har du styr på det hele
flytter jeg mig
vil du ha alt jeg har
eller vil du bare ha jeg tar
alt jeg kan
jeg er din mand

 

Notes: From the Leonard Cohen tribute album "På danske læber". Original lyrics and music by Leonard Cohen. Danish translation by M. Feltendal.
The Danish version has taken som "artistic liberties" as much of the original text is not used in it.

 

Leonard Cohen: I'm Your Man
(Rough translation of the Danish version)

If you want a lover
I'll do anything you ask me to
If it has to be different
I'll wear a mask for you

If you want a boxer
I'll take up my position
And if you want a
doctor
I'll examine your body
Do you want someone to lead you
Or do you want to seduce me
You know you can

If you need rest
I'll stear for you
If you got everything under control
I will move
Do you want everything I have
Or do want me to just to tak
Everything I can
I'm your man

 

(Below is Leonard Cohen's original lyrics)

If you want a lover
I'll do anything you ask me to
And if you want another kind of love
I'll wear a mask for you
If you want a partner
Take my hand
Or if you want to strike me down in anger
Here I stand
I'm your man

If you want a boxer
I will step into the ring for you
And if you want a doctor
I'll examine every inch of you
If you want a driver
Climb inside
Or if you want to take me for a ride
You know you can
I'm your man

Ah, the moon's too bright
The chain's too tight
The beast won't go to sleep
I've been running through these promises to you
That I made and I could not keep
Ah but a man never got a woman back
Not by begging on his knees
Or I'd crawl to you baby
And I'd fall at your feet
And I'd howl at your beauty
Like a dog in heat
And I'd claw at your heart
And I'd tear at your sheet
I'd say please, please
I'm your man

And if you've got to sleep
A moment on the road
I will steer for you
And if you want to work the street alone
I'll disappear for you
If you want a father for your child
Or only want to walk with me a while
Across the sand
I'm your man

If you want a lover
I'll do anything you ask me to
And if you want another kind of love
I'll wear a mask for you


Collaborations

Lisa Rydberg: Mitt hjerte altid vanker

Mitt hjerta altid vanker
i Jesu föderum,
Did samles mine tanker
i deres hovedsum;
Der er min längsel hjemme,
der har min tro sin skat;
Jeg kan dog aldrig glemme,
du söde julenat!

En perle, der forgättes,
så nöje ledes op;
Den blanke demant sættes
i gylden krones top;
Man kaster ej en drue
blandt törre grene ned;
Skal jeg min Gud da skue
i sådan usselhed?

Ak, kom, jeg vil oplukke
mit hjerte, själ og sind
med tusind längslssukke,
kom, Jesus, kom her ind!
Det er ej fremmed bolig
du har den dyre köbt
Her skal du blive trolig
i kärligheden svöbt.

Notes: From the albums "Obeträdda Marker" and "Vinterskrud".


Lisa Rydberg: Mitt hjerte altid vanker

Translation on the way. Help needed!

Sofus Forsberg: Autotune

Coming later.

Notes: From the album "NO/1".


Sofus Forsberg: Autotune

Vocals with no particular words?

Sofus Forsberg: So Alone

Coming later.

Notes: From the album "NO/1".


Sofus Forsberg: So Alone

Sofus Forsberg: Atlantisk

Coming later.

Notes: From the album "NO/1".


Sofus Forsberg: Atlantic

Sofus Forsberg: Convertible Love

Coming later.

Notes: From the album "NO/1". Lyrics written by Stine Ellerbæk.


Sofus Forsberg: Convertible Love

Howe Gelb: Torque (Tango De La Tongue)

Howe:
If I ever were to touch you
I'd never wash that hand
Stumble around like another lost soul
Living life something less than a man

Henriette:
My land is embraced by the sun
Warming up the icy veined creeks
Shattering the shadows
Through every dark hollow
To insanely high peaks

Howe & Henriette:
Ready to witness
Ready to be shown
Do you really love this mess
Leave love alone

Howe:
Must be remarkable where you're from
If they grow up things like you
The torque of your tongue
How it get things done
The way your eyes burn through

Henriette:
If you where to touch me
I'd curl up like a fetus in a womb
Pester me into adoring you
Fester like an open wound

Howe & Henriette:
Was ready to witness
Ready to be shown
Do you really like this mess
Leave love alone
Ready to witness
Ready to be shown
(???)
Leave love alone

Note: From the album "The Listener". Lyrics by Howe Gelb. Sung by Howe Gelb and Henriette Sennenvaldt.


Howe Gelb: Torque (Tango De La Tongue)

Note: Original is in English

Nephew: Blå & Black

I want to get a tatoo
with your name and then kill myself
med blod og blæk står dit navn
med blå og black i en sårskorpe

I want to crash on my bike
and cry for help and you help me
med grus og blod står dit navn
i en asfaltflod som en showcase

Me and my pitful neighbours

Burn, burn, oh Tatto John just burn
burn my tatoo, make me learn
learn, oh Tatoo John just burn
burn my tatoo burn

I want to jump into photos
of us in the summer
i grus og græs står vi sammen
på en legeplads med en ice cream

Me and my beautiful children

Burn, burn, oh Tatto John just burn
burn my tatoo, make me learn
learn, oh Tatoo John just burn
burn my tatoo burn

Notes: From the album "USA DSB". Sung by Simon Kvamm and Henriette Sennenvaldt.

 

Nephew: Blue & Black

I want to get a tatoo
with your name and then kill myself

in blood and ink it reads your name
with blue and black in a scab

I want to crash on my bike
and cry for help and you help me
in gravel and blood it reads your name
in a river of asphalt like a showcase

Me and my (pitful) neighbours

Burn, burn, oh Tatto John just burn
burn my tatoo, make me learn
learn, oh Tatoo John just burn
burn my tatoo burn

I want to jump into photos
of us in the summer

In gravel and grass we stand together / side by side
on a playground with an icecream

Me and my beautiful children

Burn, burn, oh Tatto John just burn
burn my tatoo, make me learn
learn, oh Tatoo John just burn
burn my tatoo burn

Notes: Original parts are written in cursive text. What pitful means, I don't know. Maybe a "pitiful", but it doesn't sound like that is what they are singing.


Giant Sand: A Classico Reprise

Vic:
Always late
And a day behind
Have to wait another year
To be on time
You can tell me but I know
When it's so classico

Henriette:
You find a love
Delivered from above
You loose your heart
And it's back to the start
Just the way it's gotta go
When it's so classico

Vic:
Now the news
Is telling me
They're confused
And yelling at me
Another bomb's gonna blow
And even that is so classico

Henriette:
Down in Italia
They got a word for such and such
And they tell ya'
When it's all much to much
When the tragic is so classic
They say no - it's classico

Vic & Henriette:
La la la...
Oh oh no, so classico

Note: From the album "Is All Over ... The Map". Lyrics by Howe Gelb. Sung by Vic Chesnutt and Henriette Sennenvaldt.


 

Giant Sand: A Classico Reprise

Note: Original is in English

Arizona Amp And Alternator: Man On A String

Howe:
Nothing but a cold floor under my feet
And outside the wind blows blustery
Nothing but a ghost knocking on my door
All because you can't send me love no more

Howe & Henriette:
Send me no more love
It would only stand to make me sick
Send me love no more
I would only get back in what I put out
Real quick

Howe:
I knew a man who would talk a good game
Words sweet a syrup pouring down like rain

One fateless night fooling around down town
When that girl came in you could the sap
Hit the ground

Howe & Henriette:
Now I know a girl
with a man on a string
She likes to see how much he could take
With a come on
and little heart break
She swore she didn't need anymore
than all she could take

Henriette:
Nothing but a cold floor under my feet
And outside the wind blows bitterly
Nothing but a ghost knocking on my door
All because you can't send me love no more

Howe & Henriette:
Send me no more love
It would only stand to make me sick
Send me love no more
I would only get back in what I put out
Real quick

Note: From the album "Arizona Amp And Alternator". Lyrics by Howe Gelb. Sung by Howe Gelb and Henriette Sennenvaldt.


 

Arizona Amp And Alternator: Man On A String

Note: Original is in English

 

Main - Forum